Det pågår ingen massinvandring

”Massinvandring” är ett begrepp som är konstruerat av rasismen, det används för att måla upp en hotbild som inte finns. Dessutom saknar det helt faktamässig grund.

Sverige har en reglerad invandring

Av de människor som under 2009 sökte asyl i Sverige, fick endast 27 % lov att stanna i en första instans. Detta är en lägre andel än alla Sveriges nordiska grannländer (Danmark: 58 %, Finland: 39 % och Norge: 34 %)[1].

Återvändande svenskar är den största ”invandrargruppen”

Visste du att den största grupp som blev beviljas uppehållstillstånd i Sverige är återvändande svenskar? 18 517 svenska medborgare som bott i ett annat land mer än fyra år sökte och blev beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2009, vilket är dubbelt så många som den näst största gruppen som kommer från Irak[2].

Vart är medmänskligheten?

Men visst går det att påstå att det pågår en massinvandring till Sverige. Massa barn, mammor, pappor, systrar och bröder flyr till Sverige varje år. Vissa flyr från krig och politisk förföljelse – andra söker en ny hemort eller bara en ny start i livet. Vad är problemet med det?


[1] http://www.migrationsinfo.se

[2] www.scb.se