SSU

Varför ska jag rösta på ert parti?

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

I dagens Sverige är var fjärde ung arbetslös. Detta är en tragedi för de som går utan arbete. Det är samtidigt ett enormt resursslöseri. Sveriges måste klara av denna utmaning. Alternativ finns till hur det ser ut idag. Politiken ger verktygen att göra någonting åt detta. Allt som krävs är en vilja att satsa på den unga generationen. Att hålla ihop Sverige och utveckla den gemensamma välfärden är en annan stor utmaning. Självklart har detta även med jobben att göra. Ju färre som jobbar, ju mindre pengar får vi att satsa på sjukvård och annat vi alla någon gång behöver. Det är en otäck utvecklig då allt fler börjar räkna på vad människor kostar. Vissa räknar på vad de sjukskrivna kostar, andra vad ”invandrare” kostar. Ett värdigt samhälle bygger på grundsatsen att alla skall ges samma chanser och att alla har en självklar rätt att vara med. Klimatet är som i övriga delar av världen en gigantisk utmaning. Vi måste ta vårt ansvar genom en omställning av samhället. Nu avgörs var framtidens jobb ska komma genom hur resurser satsas. Vi vill se att framtidens jobb kommer i branscher som är hållbara och står i samklang med vad vår värld tål.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Vi vill agera med kraft varje gång någon blir annorlunda behandlad beroende på vilken hudfärg eller vilket ursprung man har. Vi tror även att kampen mot ungdomsarbetslösheten är en kamp för ett mer tolerant och ett mer integrerat samhälle där rasismen hålls tillbaka. När en av fyra unga saknar jobb kan frustrationen spela destruktiva krafter i händerna. Historien uppvisar flera tragiska exempel på vad som då kan hända.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

De största förlorarna är alla som tror på humanism och en idé om ett samhälle som håller ihop. När människor ställs mot varandra drabbar detta i slutändan alla.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Sverige bör hålla en hög svansföring inom EU i dessa frågor. Det finns mycket att göra, det har inte minst diskussionen kring Turkiets medlemskap i EU visat. I Europa förs ofta fram att Turkiet inte har en plats i Europagemenskapen eftersom islam är den dominerande religionen.