Ung Vänster

Varför ska jag rösta på ert parti?

Vi som är unga idag är den första generationen i modern tid som växer upp med sämre förutsättningar än våra föräldrar hade. När våra föräldrar var unga så byggde man ut välfärden i Sverige. De kunde gå ut skolan och direkt få ett fast jobb. När de skulle flytta hemifrån, så byggde man bostäder åt alla. Vår generation har vuxit upp med nedskärningar och försämringar. Det här har varit en utveckling som har skett oavsett regeringar, även om den sittande högerregeringen har gjort saker ännu värre. 

Vi behöver byta regering, men framförallt behöver vi byta politik. Det är på tiden att man börjar satsa på oss som är unga. Det borde vara självklart att man får ett jobb och att man kan flytta hemifrån efter gymnasiet. Man borde se till att vi får världens bästa utbildning, istället för att slösa bort pengar på vinster i friskoleföretag. Det är viktigare att bygga upp Sverige till ett bra land att leva i istället för att sänka skatterna för rika, som regeringen har gjort. Det går att bygga Sverige mer rättvist – det vill vi att en ny regering ska göra. Därför uppmanar vi till att rösta på Vänsterpartiet den 19 september.

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

Arbetslösheten bland unga är skyhög, och om man väl får ett jobb så är det ofta tidsbegränsat. Bland unga LO-tjejer har varannan en otrygg anställning, som innebär att man inte kan planera sitt liv eller sin ekonomi. De osäkra anställningarna skapar tystare arbetsplatser och otrygga unga. Man borde göra det dyrare att anställa osäkert och rensa upp bland anställningsformerna, så att alla unga kan få ett fast jobb.

En annan fråga är bostadsbristen. Samtidigt som över 200 000 unga saknar bostad, har alliansregeringen tagit bort stödet för att bygga hyresrätter. Det här är ett typiskt exempel på hur man struntar i vår generation. När våra föräldrar var unga, byggde man en miljon lägenheter. Vi kräver ett nytt, modernt miljonprogram, så vi som är unga idag också ska kunna flytta hemifrån.

En tredje fråga är utbildning. Idag går var fjärde elev ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Samtidigt låter man miljarder skattekronor gå till vinster i de stora friskoleföretagen. Man säger att alla ska kunna plugga vidare, men samtidigt är studiemedlen så låga att man måste jobba vid sidan av studierna och regeringen har gjort det svårare att läsa upp betyg för att få högskolebehörighet. Vi tycker att man ska förbjuda att driva skolor i vinstsyfte och höja studiemedlen. 

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Rasismen får fotfäste i ett samhälle där många känner missnöje och maktlöshet. I ett sådant samhällsklimat kan rasister få med sig folk på att skylla problemen på invandrare. Det viktigaste för att undvika att rasismen sprids och rotas, är därför att man ser till att driva en politik för fler jobb och mer rättvisa. Man måste motverka själva grogrunden för främlingsfientligheten.

Sedan så måste man också vara tydliga antirasister. Det är djupt obehagligt när partier skyller samhällets misslyckanden på människor som flytt från krig och förtryck, eller som försöker skapa ett bättre liv åt sig och sina barn i Sverige. Man får inte gå på en rasistisk verklighetsbeskrivning och låtsas som om saker i Sverige blir bättre för att man tvingar människor tillbaka till tortyr och krig. Sverige måste vara ett land som står upp för mänskliga rättigheter  och en human flyktingpolitik.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?Naturligtvis förlorar de som utsätts för rasism, på rasismen. Det säger sig självt. Men det är viktigt att inse att det är långt fler som förlorar på rasismen i det långa loppet. Rasismen döljer verkliga samhällsproblem, den kommer med skenlösningar som inte förbättrar någonting och den är ett hinder för en framåtsyftande debatt. När man slösar tid och energi på att diskutera om kvinnor ska få ha burka eller inte – fastän det antagligen bara är en liten handfull individer som ens bär plagget i Sverige – då sopar man verkliga samhällsproblem under mattan. Om medierna ägnar sig åt att ge plats för diskussion till och om små rasistiska partier, då missar man att belysa sådant som verkligen spelar roll. Främlingsfientlighet, särskilt i form av islamofobi har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Det har följt i spåren av USA:s och västländernas ”krig mot terrorismen”, som har inneburit regelrätta krig mot människor i mellanöstern och rasism, övervakning och misstänkliggörande av muslimer här i västvärlden. Islamofobin måste bekämpas. Det är inte vi vanliga människor som tjänar på den, utan bara de som vill inskränka våra fri- och rättigheter, med förevändningen att det handlar om att jaga terrorister.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Sverige är ganska unikt jämfört med många andra europeiska länder, eftersom vi har lyckats hålla rasistiska partier utanför riksdagen. Ett skäl till det är att de etablerade partierna här har anpassat sig till de rasistiska partiernas agenda i mycket mindre utsträckning än i till exempel vårt grannland Danmark. Det är viktigt att inte gå i fällan att man tror att rasisternas politik är folklig, och att man därför måste anpassa sin egen politik till den. Det är något som fler partier i andra länder borde ta till sig.

För att motverka rasismen, så att Sverige kan bli ett föregångsland som står upp för människors lika värde, krävs det också att vi är många som tar ställning mot rasistiska partier och uppfattningar. Gå med i Ung Vänster eller någon annan förening som är antirasistisk, så kan vi tillsammans se till att få bort rasismen från agendan.