Grön Ungdom

Varför ska jag rösta på ert parti?

Miljöpartiet de gröna är ett framtidsinriktat parti som har lösningar på de problem som dagens samhälle står inför. Vi tänker skapa ett solidariskt hållbart samhälle som är ekologisk hållbart, där vi hushåller med världens resurser och flyttar makten närmre människor. Ett samhälle där människor har lika möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning och könsuttryck. och ett samhälle där vi satsar på framtidens jobb som finns i framtidens gröna branscher.

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

Sverige står inför ett varmare klimat och ett kallare samhälle. Antingen kan vi vara passiva och hoppas att gårdagens system som skapade problemen också kommer att lösa dem. Vi tycker inte att det är ansvarsfullt. Vi vill se satsningar på gröna jobb, klimatsmart infrastruktur, energieffektivisering, förnybara energikällor och miljöteknik, vilket både kommer att hejda klimatförändringarna och ge många nya jobb. Vi vill också se en mer solidarisk politik, där målet är att hjälpa utsatta i samhället, istället för att göra livet svårare för dessa. Människor som är i behov av skydd ska få skydd. Vi vill stärka arbetet mot diskriminering och skapa ett samhälle där människor har större frihet att göra livsval.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Vi vill ha ökade resurser till antidiskrimineringsbyråer och antidiskrimineringsarbete. Vi vill göra det olagligt att diskriminera företag, och inte bara privatpersoner. Vi vill också att utbildning om rasism och diskriminering ska finnas i skolan. Det krävs en politik för att öka framtidstron och minska klyftorna i samhället. Vi behöver gemensamma mål och en väg framåt att kämpa för så att inte missnöjet breder ut sig och spär på främlingsfientliga åsikter. Det är viktigt att stå upp för en human politik, och inte gå rasister till mötes, för då kommer hela debatten att förskjutas i en mer främlingsfientlig riktning.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

Vi är alla förlorare om rasismen breder ut sig. Samhällsklimatet kommer att förändras radikalt och misstro och missnöje breda ut sig. Men det är självklart alla som inte passar in i rasisternas mall som kommer att få det svårare att fritt leva sitt liv i Sverige. Det är viktigt att stå upp för det öppna, demokratiska samhälle vi värnar innan vi får se det gå förlorat.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Det är uppenbart att de strategier som de etablerade partierna i andra delar av Europa tillämpat inte fungerar. De som har försökt marginalisera främlingsfientliga partier har misslyckats. De som har tagit efter främlingsfientlig politik för att göra de främlingsfientliga partierna onödiga har bara ökat stödet för främlingsfientlighet och låtit de främlingsfientliga sätta agendan. Sverige måste stå upp för en human asylpolitik och för människors lika värde. Fokus måste ligga på medmänsklighet – inte misstänksamhet. Det är genom att stå upp för de värderingar och den politik som vi värnar som främlingsfientlighet inte får utrymme. Där måste flera partier bli bättre, och inte bara snacka om att ta debatten mot Sverigedemokraterna – utan själva ta debatten om en human asylpolitik.