MUF

Varför ska jag rösta på ert parti?

Vilka är de tre största utmaningarna för Sverige står inför?

Jobben, miljön och skolan. Jobb är det absolut viktigaste. Utan jobb ingen Asienresa, ingen egen lägenhet och ingen festival i sommar. Valet handlar om det politiska alternativ som har bäst möjligheter att skapa fler jobb. För att komma starkt ur finanskrisen kan vi inte tacka nej till jobb. Genom att göra det billigare och enklare att anställa unga människor samtidigt som vi anpassar våra utbildningar till arbetsmarknaden har möjlighet att skapa de jobben som krävs. Ifall vi inte anstränger oss och förbättrar vår miljö kommer vi bara att skjuta problemen till nästa generation. Det fungerar inte idag, det måste börja kosta att skita ned både för företag och för privatpersoner. För att klara jobben och miljön behövs också en bättre skola, mer engagerade lärare och rättvisa betyg. Klarar vi det kan vi också bli föregångslandet Sverige.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Rasism är både ett personligt och ett politiskt problem. Politiken måste garantera att utbildningar belyser frågan ur ett rättighetsperspektiv men även ur ett historiskt perspektiv. Kunskapen och förståelsen kring alla människors lika värde och toleransen bland oss alla är avgörande för att vi ska klara av att möta och vinna över rasismen. Skolan måste berätta om de länder som härskade genom intolerans och vad som hände med människorna där. I ett mindre fast lika viktigt perspektiv handlar det om diskriminering på arbetsmarknaden. Det ska inte tillåtas att särbehandla människor på grund av härkomst, religion, sexuell läggning eller hudfärg. Kompetens ska ligga grund för anställningsbarhet och inget annat.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

Det är alla. Även de som inte diskrimineras. Ingen vinner på att behandla folk olika.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Sverige växte som land otroligt mycket under den tiden då vi tog emot många invandrare under 50- och 60-talet. Samtidigt som det byggde landet ekonomiskt starkt skapades också fler sätt att vara svensk på.  Detta arbete är det viktigt att fullfölja.  Vi bör forstsatt ha en generös flyktingpolitik och som alliansregeringen öppnat upp för -- större arbetskraftsinvandring.

När fler människor söker sig till Sverige för att bygga sin framtid måste vårt välkomnande anpassas. Det måste vara lätt att få sina utländska diplom och certifikat översatta och validerade och dessutom behöver vi förbättra sättet vi tar emot flyktingar. Ingen ska behöva lida på grund ut av byråkrati.