CUF

Varför ska jag rösta på ert parti?

För att det behövs ett några som vågar säga det som behöver sägas om arbetsmarknaden. Att den börjar likna ett skämt, där kompetens och utbildning inte spelar så stor roll. Det viktigaste är hur gammal du är. Det drabbar unga. Vi måste skapa en arbetsmarknad där alla har samma chans, där lagen inte bestämmer att den som är sist in på ett företag också ska först ut vid en uppsägning. Där vi har låga skatter för att anställa unga och där det är okej för en ung människa att acceptera en lägre lön för att få sitt första jobb. Få vågar säga att det behövs och därför är Sveriges ungdomsarbetslöshet högre än nästan alla andra länders, vi lovar att aldrig ge oss förrän unga har samma chans som äldre på arbetsmarknaden.

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

Den första utmaningen är arbetslösheten, och framför allt ungdomsarbetslösheten. Det finns så stora orättvisor mellan unga och äldre på arbetsmarknaden och vi vill att arbetsmarknaden ska vara mycket flexiblare än vad den är idag. Den andra utmaningen handlar om miljön. Men den frågan sträcker sig faktistk utanför Sveriges gränser också. Det vi kan göra i Sverige är att satsa pengar på forskning och teknikutvckling som gör att vi kan sänka våra utsläpp, men som vi också kan exportera till andra delar av världen. Samtidigt bör vi göra det dyrare att släppa ut koldioxid och skapa ett ännu starkare klimatbistånd, där vi kan satsa våra pengar så att fattigdomen i världen utrotas samtidigt som vi får en mer hållbar värld som kan möta klimatutmanigen. Den tredje största utmaningen i Sverige handlar om företagare. Den frågan hänger lite ihop med arbetsmarknaden, men vi måste inse att Sverige byggs upp av företagare och då måste vi klara av att möta  deras önskemål på ett bättre sätt. Det handlar om att bland annat sänka arbetsgivaravgifter, förenkla regelkrångel, tillåta unga att starta företag, mm.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Vi menar att rasism beror på okunskap och rädsla för det som är okänt. För att komma till bukt med rasism måste man jobba på två fronter. Dels måste vi ha en fungerande integration där flyktingar och invandrare lättare finner ett jobb och en bostad. Men vi måste samtidigt arbeta med attityder. Det kan låta oerhört flummigt, men faktum är att redan i skolan har vuxna och lärare ett stort ansvar att väcka nyfikenhet hos barn och ungdomar, nyfikenhet inför andra kulturer och inte rädsla. Vi måste också lära oss att Sverige inte förlorar på en invandring, utan att vi berikas av den.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

Alla människor som befinner sig i Sverige. Sverige riskerar att bli ett slutet land där rädsla för varandra föder hat. Öppenhet mot omvrälden och varandra är något alla tjänar på. Utan andra kulturer i blir vi fattigare, både materialistiskt och själsligt.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?
Att jobba medvetet för att förändra attityder i samhället, som gör att människor blir nyfikna på och inte rädda för andra människor. Genom att verka för fri invandring så kan vi vara föregångsland och visa på allt det positiva som öppnare gränser medför. Vi måste satsa mer på att förbättra integrationen i Sverige så andra länder kan lära av oss och se hur bra det kan fungera.