KDU


Varför ska jag rösta på ert parti?

KDU inkommer inom kort med ett videosvar på denna fråga

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

Flit ska löna sig: Du ska inte tro att du är något. Det säger Jantelagen som odlats av socialdemokratin och som under alltför lång tid har varit dominerande i Sverige. Människor har hållits tillbaka och inte fått utvecklas i sin egen takt. De har hindrats från att göra den livsresa de själva velat göra. Flit och hårt arbete har inte uppmuntrats. I skolan har den som räknat ut matteboken för snabbt tvingats sudda ut uträkningarna och börja om. Samtidigt har den som varit bra på att mecka med motorer tvingats läsa en massa teoretiska ämnen. Betyg har börjat användas för sent och har inte fungerat som motivation förrän i årskurs åtta. På arbetsmarknaden kan den som sköter sig och jobbar hårt tvingas sluta före den mindre kompetente arbetskamraten om firman skär ner. Den som anställs sist är den som måste sluta först och det drabbar framförallt unga. De som är flitiga, arbetar hårt och utbildar sig tvingas också betala en större andel av sin inkomst i skatt än andra. På så sätt straffbeskattas hårt arbete. Nu vill vänstern dessutom återinföra en skatt på sparande och höja skatten speciellt för arbetsgivare som anställer unga.

Lag och ordning: Vem blev nedslagen förra helgen? Vem var hon som våldtogs? Vem funderar på en promenad men stannar inne på grund av rädsla för överfall? Vi är många som känner någon som blivit utsatt för brott. Eller så har vi själva blivit det. Mammor som förlorar sina barn. Killar som blir handikappade för resten av livet. Elever som får stå ut med att ”jag ska döda dig” skriks i korridoren utan att någon reagerar. Nu får det vara nog. Vi har rätt att gå ut på stan utan att behöva känna oss rädda. Vi har rätt att förvänta oss att någon säger ifrån om vi skulle hotas. Polisen ska komma när vi ringer. Brotten ska utredas och brottslingar ställas till svars för sina handlingar. Det finns de som glömmer bort brottsoffren. De ursäktar brottslingarna och skyller allt på ”samhället”. KDU kan aldrig acceptera det. Alla har ett personligt ansvar för det man gör. Det finns saker och ting som kan öka risken för att någon ska begår ett brott, men alla människor har i slutändan ett val. Den som begår ett brott har fattat ett beslut som hon också måste ta konsekvenserna av. Brottsoffret förtjänar upprättelse. Det handlar om rättvisa.

Lämna familjen i fred: Gemenskapen med andra människor är något som för många ger mening till livet. Därför är det viktigt med både trygga familjer och ett starkt civilt samhälle uppbyggd av vänner och föreningar. Vi behöver ett samhälle där vi både tar ansvar för våra egna liv och bryr oss om vår omgivning och våra medmänniskor. Det finns de som ropar ”död åt familjen”. Vi i KDU står upp för familjen för att det är  en gemenskap som har ett särskilt ansvar när det gäller att skapa trygghet. Ingen familj, oavsett hur den är uppbyggd, fungerar perfekt men det är den bästa möjligheten att skapa en trygg punkt i livet. Därför tror vi inte på att politiker ska komma med statliga pekpinnar och lägga sig i familjers inre liv. Vi tror att familjer själva vet bäst hur de vill ha sin vardag.

I ett samhälle utan eller med svaga familjer blir alternativet att staten är din ”familj”. Men staten tar alltid betalt för att lyssna, vårda och hjälpa. Staten kan aldrig se en enskild människa för den hon är eftersom staten alltid agerar utifrån strikt fastställda mallar. Staten kan inte älska. Men det kan vänner, partners och familjemedlemmar göra. Därför vill KDU satsa på att underlätta för familjer att må så bra som möjligt. Men vi vill också se föreningar och andra små gemenskaper växa fram i samhället. De kan ge enskilda människor både stöd och trygghet.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

KDU vill ha ett samhälle där människovärdet är det centrala, där alla behandlas med respekt och får utrymme att vara de unika personer de faktiskt är. Samtidigt som vi i Sverige enas kring vissa grundläggande värderingar måste det finnas en generositet gentemot olika kulturella och religiösa uttryck. Det får vi genom ett utbyte av erfarenheter i skolan, på arbetsplatser och på fritiden. Skolor och arbetsplatser måste ta ansvar och agera mot all form av trakasserier, hot och våld. Vi vill motverka rasismen, brottsligheten och våldet mellan ungdomar genom att satsa resurser på familjerna och skolan. Trygga barn och ungdomar har inte behov av att trycka ned andra individer.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

De största förlorarna är alla de människor som drabbas direkt av rasismen. Hela samhället kommer dessutom drabbas om vi får en politik där grupp ställs mot grupp. Alla vi som vill leva i ett samhälle där vi tar varandra för de vi är och där vi inte dömer varandra på förhand har därför en skyldighet att ta strid mot rasismen.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Den svenska regeringen bör framför allt föregå med gott exempel genom att bedriva en politik med fokus på alla människors lika, unika och okränkbara värde. Sverige har ett ansvar att kritiskt granska andra europeiska regeringars agerande, och kritisera eventuellt främlingsfientliga tendenser. Om politiken bryter mot de mänskliga rättigheterna, så ska detta alltid anmälas till Europarådet.