LUF


Varför ska jag rösta på ert parti?

Vilka är de tre största utmaningarna som Sverige står inför?

Integrationsproblemen. Om vi inte löser arbetsmarknadens seghet och oflexibilitet riskerar vi att ännu fler faller in i bidragsberoende. Problemen med att snabbt få bostad är också extremt viktigt för integrationen. V har skapat ett orättvist land där de med anknytning till samhället har ett enormt övertag mot många nyanlända, därför är en god sammanhållningen i samhället en väg framåt.

Vad vill ni göra för att motverka rasismen i samhället?

Genom att vara konsekvent och orädd. Överallt och alltid där rasism och diskriminering förekommer måste alla höja rösten och säga ifrån. Vi måste dessutom bygga en gemenskap och sammanhållning i samhället som inte bygger på etnicitet. Att framhäva goda svenska samhällsnormer är en väg. Sverige ska vara öppet för alla.

Vilka är de största förlorarna om rasismen får fotfäste i politiken?

Hela samhället. För en liberal är rasism är motbjudande och förödande på så många sätt.

Hur borde Sverige som land agera för att motverka de främlingsfientliga strömningarna i Europa?

Genom att agera aktivt både i EU och FN. Om vi i Sverige hittar en ny integrationspolitik och öppet utmanar främlingsfientliga krafter kan vi vara ett föredömae för andra länder. Man ska aldrig ducka för främlingsfientliga, rasister och andra som väljer att döma ut hela grupper av människor.